Sazby Přímých plateb

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2020

23.10.2020

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb přímých plateb pro rok 2020. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Kromě jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) je to také platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí a platba pro mladé zemědělce a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS).

Sazba na SAPS bude v roce 2020 činit 3 644,19 Kč/ha a sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) byla stanovena ve výši 2 013,64 Kč/ha.

Vzhledem k nepříznivému průběhu letošního roku, způsobeného pandemií COVID-19, využije Česká republika možnosti poskytnout zálohy na SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb budou žadatelům vypláceny již začátkem listopadu 2020.

Stejně jako v loňském roce chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, a proto je zachována vyšší sazba platby pro mladé zemědělce, která tvoří 50 % ze sazby na SAPS. Sazba platby pro mladé zemědělce tak pro letošní rok činí
1 822,09 Kč/ha.

                                                                                                                                                                        / zdroj MZe ČR /

Ministr zemědělství schválil také sazby pro jednotlivé platby dobrovolné podpory vázané na produkci, jejichž prostřednictvím bude na citlivé komodity vyplaceno přes 3,5 miliardy korun.

Sektor

Sazba

(Kč/jednotka)

Škrobové brambory

15 310,76

Chmel

16 822,67

Ovoce velmi vysoká pracnost

12 534,51

Ovoce vysoká pracnost

8 571,26

Zelenina velmi vysoká pracnost

11 311,63

Zelenina vysoká pracnost

3 958,72

Konzumní brambory

4 510,06

Cukrová řepa

7 712,13

Bílkovinné plodiny

2 147,15

Masná telata

8 852,41

Dojnice

4 012,38

Ovce a kozy

4 471,70