Dotace

Dotační zdroje pro subjekty působíci v zemědělství a na venkově je možné rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků :

1. dotace z evropských dotačních titulů kofinancované ze státního rozpočtu ČR

2. dotace z národních dotačních programů, které jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR

Všechny dotační tituly admistruje, vyplácí a kontroluje platební agentur a SZIF (státní zemědělský a intervenční fond)