Dotace

Dotační zdroje pro subjekty působíci v zemědělství a na venkově je možné rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků :

1. dotace z evropských dotačních titulů kofinancované ze státního rozpočtu ČR

2. dotace z národních dotačních programů, které jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR

Část dotačních titulů admistruje, vyplácí a kontroluje MZE, zbytek (většinu) platební agentura SZIF (státní zemědělský a intervenční fond).

Přehled dotačních titulů je na www.eagri.cz