Program rozvoje venkova

1. Právní úprava poskytování dotací z Agroenvironmentálně klimatických opatření (AEKO) vychází z NV č. 75/2015 o podmínkách provádění AEKO opatření  a je k dispozici ve Sbírce zákonů.

Metodická příručka o provádění AEKO opatření pro rok 2020 -

https://eagri.cz/public/web/file/648366/Metodika_AEKO_stare.pdf

https://eagri.cz/public/web/file/648571/Metodika_AEKO_nove.pdf

 

2. Právní úprava poskytování dotací z Ekologického zemědělství (EZ) vychází z NV č. 76/2015 o podmínkách provádění opatření EZ a je k dispozici ve Sbírce zákonů.

Metodická příručka o provádění opatření ekologické zemědělství pro rok 2020 -

https://eagri.cz/public/web/file/648375/Metodika_EZ_stare.pdf

https://eagri.cz/public/web/file/648563/Metodika_EZ_nove.pdf

 

+ Metodická příručka pro dotace v oblasti ANC pro rok 2020 -

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/metodika-lfa-2020.html

+ Metodická příručka pro dotace v oblasti NATURA  pro rok 2020 -

https://eagri.cz/public/web/file/648379/Metodika_Natura2000.pdf

+ Metodická příručka pro dotace na Dobré životní podmínky zvířat púro rok 2020 -

https://eagri.cz/public/web/file/648388/Metodika__DZPZ.pdf