Program rozvoje venkova

1. Právní úprava poskytování dotací z Agroenvironmentálně klimatických opatření (AEKO) vychází z NV č. 75/2015 o podmínkách provádění AEKO opatření  a je k dispozici ve Sbírce zákonů.

Metodická příručka o provádění AEKO opatření pro rok 2018 -

https://www.szif.cz/cs/prv2014-m10

2. Právní úprava poskytování dotací z Ekologického zemědělství (EZ) vychází z NV č. 76/2015 o podmínkách provádění opatření EZ a je k dispozici ve Sbírce zákonů.

Metodická příručka o provádění opatření ekologické zemědělství pro rok 2018 -

https://www.szif.cz/cs/prv2014-m11


+ Metodická příručka pro dotace v oblasti NATURA a ANC (dříve LFA) pro rok 2018 -

https://www.szif.cz/cs/prv2014-m12

+ Metodická příručka pro dotace na Dobré životní podmínky zvířat púro rok 2018 -

https://www.szif.cz/cs/prv2014-m14