Cross-compliance

Od  roku 2009 je vyplácení většiny dotačních titulů v České republice podmíněno plněním podmínek udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu (DZES), dodržováním povinných požadavků na hospodaření v oblasti životního prostředí, změny klimatu, dobrého zemědělského a envirnomentálního stavu půdy, dále pak v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířata a zdraví rostlin včetně welfer zvířat (PPH).

Požadavky kontroly Cross-compliance se každoročně aktualizují a zemědělská veřejnost je každoročně informována za strany MZe Průvodcem zemědělce Kontrolou podmíněnosti.

Znění pořadavků pro rok 2021naleznete zde :

Prirucka_CC_2021_final_23_12_2020_web2.pdf (eagri.cz)

Působnost jednotlivých kontrolních organizací v rámci kontroly naleznete v Průvodci na straně 8.

 

POZOR : pro rok 2021 je třeba používat opět novou a aktuální publikaci - znění kontrolních požadavků se rok od roku může lišit