Aktuality

Vzorová smlouva mezi zemědělcem a těžařskou firmou

13.06.2019 10:29
V České republice vypukla kůrovcová kalamita a firmy těžící dřevo často ničí zemědělské pozemky sousedící s lesy. KIS KV nabízí sedlákům vzorovou smlouvu, která by měla pomoci při sporech, které z této situace vznikají. Smlouva je k dispozicei na perlinger@volny.cz

Dotace na masný skot

17.05.2019 10:25
Pro rok 2019 a také 2020 MZe vyhlásilo nový dotační titul v národních dotacích - 20.D - Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka.Žádosti pro rok 2020 se budou podávat ve dnech 16.9.-30.9.2019.Pravidla jednotlivých dotačních titulů naleznete zde...

Nové pozemky farmy hospodařící v ekologickém režimu

29.01.2019 09:14
Ekologicky hospodařící farma nesmí mít k datu podání Žádosti o dotace (Jednotná žádost) bloky nezařazené v EZ. Ke konci roku probíhají změní v nájemních vztazích a nové pozemky se nakupují....JE NUTNÉ všechny nově zařazené plochy od konvenčních farem evidovat (přihlásit) u příslušné kontrolní...

7.kolo Programu rozvoje venkova

29.01.2019 00:00
Současná situace :                             1.na  www.szif.cz -  byly oznámeny...

Evidence statkových hnojiv

14.01.2019 09:04
V roce 2018 je od příslušných kontrolních organizací nově vyžadována Evidence statkových hnojiv.Evidence má obsahovat...