Aktuality

Nové pozemky farmy hospodařící v ekologickém režimu

29.01.2019 09:14
Ekologicky hospodařící farma nesmí mít k datu podání Žádosti o dotace (Jednotná žádost) bloky nezařazené v EZ. Ke konci roku probíhají změní v nájemních vztazích a nové pozemky se nakupují....JE NUTNÉ všechny nově zařazené plochy od konvenčních farem evidovat (přihlásit) u příslušné kontrolní...

7.kolo Programu rozvoje venkova

29.01.2019 00:00
Současná situace :                             1.na  www.szif.cz -  byly oznámeny...

Evidence statkových hnojiv

14.11.2018 09:04
V roce 2018 je od příslušných kontrolních organizací nově vyžadována Evidence statkových hnojiv.Evidence má obsahovat...