Navázání spolupráce

Pro řešení běžných problémů je možné použít  mailovou adresu  rakcheb@gmail.com