Národní dotace

Veškeré informace je možné zístat na internetových stránkách SZIF - https://www.szif.cz/cs/nd

 

kapitola "Ke stažení" v souboru Zásady pro poskytování dotací pro rok 2020