Program rozvoje venkova

 

6. kolo příjmů žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

 

- přijem žádostí : od 3.4.2018 do 23.4.2018

- finanční alokace pro všechna opatření - 1,6 miliardy korun

- operace :

         - Zahájení činnosti mladých zemědělců

         - Investice do nezemědělských činností

         - Podpora agroturistiky

         - Podpopra vývoje nových produktů

         + lesnická opatření

Úplné znění pravidel je k dispozici v elektronické podobě na adrese MZe www.eagri.cz.

 

Aktuální podrobnosti (7.2.2018) - viz  Zpravodaj 1/2018 - soubor ke stažení (PDF)