Program rozvoje venkova

 

V rámci  Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 jsou dvakrát ročně vypisována kola podávání žádostí.

Program rozvoje venkova 11.kolo

termín podávání Žádostí - 6.10. od 8.00 do 27.10. do 18.00

způsob podávání : Portál farmáře

opatření : 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců

               6.4.1. Investice do nezemědělských činností

               6.4.2. Podpora agroturistiky


Program rozvoje venkova 10. kolo

termín podávání Žádostí - 14.7. od 8.00 do 4.8. do 18.00.2020

způsob podávání : Portál farmáře

opatření : 1.-  4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů ( 1 600 mil.)

               2.-  4.1.1. Investice do nezemědělských činností  (1 800 mil.)

             

Úplné znění pravidel je k dispozici v elektronické podobě a je nutné pracovat vždy s aktuální verzí - obecná i specifická pravidla se kolo od kola liší ! Aktuální pravidla jsou na adrese MZe www.eagri.cz nebo SZIF www.szif.cz

Informace může podat také Ing.Zdeněk Perlinger - 607 103 244