Program rozvoje venkova

 

V rámci  Programu rozvoje venkova  jsou dvakrát ročně vypisována kola podávání žádostí.

Chcete žádat o nenárokové dotace ve 12. kole Programu rozvoje venkova ?

Podávání žádostí proběhne od 15.6. do 13.7.2021 prostřednictvím Portálu farmáře.

                                                                                          

Program rozvoje venkova - 12.kolo

žádat bude možné na :

 1.1.1 Vzdělávací akce

 1.2.1 Informační akce

 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014- 2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

 

Informace může podat také Ing.Zdeněk Perlinger - 607 103 244