Program rozvoje venkova

 

V rámci  Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 jsou dvakrát ročně vypisována kola podávání žádostí.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici v elektronické podobě a je nutné pracovat vždy s aktuální verzí - obecná i specifická pravidla se kolo od kola liší ! Aktuální pravidla jsou na adrese MZe www.eagri.cz nebo SZIF www.szif.cz