Co umíme ?

 

V rámci běžné poradenské práce pomáháme farmám v těchto oblastech :

1. PRV

- vypracování Žádostí o datace v rámci nenárokových dotací (Investice do farmy, Mladý zemědělec, Zpracování produkce, Agroturistika atd.)

- vedení administrací žádosti od podání Žádosti o dotaci až k podání Žádosti o proplacení

2. Ekologické zemědělství

- přihlášení farmy do EZ

- vypracování a vedení evidence ekologické farmy

- příprava na kontrolu kontrolní organizací

- provádění změn v rámci běžného hospodaření v režimu EZ

3.Dotace

- výběr nejvhodnějších kombinací dotačních titulů

- poradenství k jednotlivým dotačním titulům

- vyplnění žádosti o dotace

4. Cross-compliance

- provedení auditu farmy před kontrolou

5.Vedení provozních evidencí farmy

- vypracování Havarijního plánu

- vypracování tabulky Ekologické újmy

- vedení Evidence hnojení

- vedení Provozních deníků kontrol

- vypracování a podání Žádosti o čerpání vod

- vypracování a podání Žádosti o schválení polních skládek

- vypracování Pohotovostního plánu pro případ vzniku nebezpečné nákazy

atd..........................

Poradenská práce je (pokud je to  v rámci dotačních pravidel možné) financována z dotačních titulů MZe na poradenství- většina poradenské práce je proto BEZPLATNÁ.

Informace : Ing.Zdeněk Perlinger - perlinger@volny.cz