Přímé platby

Právní úprava poskytování přímých plateb vychází z NV č. 20/2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a je k dispozici ve Sbírce zákonů.

Metodika přírůčka k podmínkám poskytování přímých plateb pro rok 2017 -

eagri.cz/public/web/file/542450/Metodicka_prirucka_PP_pro_rok_2017_2452017.pdf