Aktivity působnosti

Informační centrum při Reionální agrární komoře vzniklo za podpory dotačního programu MZe 9-F.e - Regionální přenos informací a poskytuje vstupní konzultace a na ně navazující poradenskou činnost především v těchto oblastech :

- pravidla pro národní a evropské nárokové i nenárokové podpory (dotace)

- Společná zemědělská politika EU (SZP)

- požadavky Přímých plateb (SAPS, podpora mladých zemědělců, greening, dobrovolné podpory vázané na produkci)

- požadavky kontrol Cross-compliance

- Jednotná žádost

- rozvoj zemědělství a jednotného venkovského prostoru

- bezpečnost potravin

- ekologické zemědělství

- aktivity dle regionálních specifik

- informační podpora poradenského systému MZe

- informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe

- informační podpora regionálních produktů

Informace nebo kontakty na další odborníky předají v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 Ing. Dana Hrudníková, tel.: 771 151 883 nebo Ing. Z.Perlinger, tel.: 607 103 244.