Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

obecné podmínky a specifické podmínky Pravidel opatření lze nalézt na :

https://www.szif.cz/cs/prv2014-411 

v souboru "Ke stažení "