Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelských činností

Obecné a specifické podmínky Pravidel opatření lze nalézt na :

https://www.szif.cz/cs/prv2014-m06

v souboru "Ke stažení " - Zahájení činnosti mladých zemědělců

                                   - Podpora agroturistiky