Statistické údaje


Přehled o rozvoji ekologického zemědělství a další statistické informace podává každoročně vydávaná Ročenka EZ v ČR.

Znění poslední vydané -

eagri.cz/public/web/file/533356/Roc_enka_EZ_2015_www_komplet.pdf

https://eagri.cz/public/web/file/568975/rocenka_Ekologickeho_zemedelstvi_2016.pdf