Kontrolní organizace EZ

Kontrolu subjektů podnikajících v EZ provádějí soukromé kontrolní organizace (KEZ, BIOKONT, ABCERT a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC) a státní orgán - ÚKZUZ.

Kontaktní adresyna kontrolní organizace -

eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/certifikacni-organizace/