Důležité odkazy

Ministerstvo zemědělství ČR - www.eagri.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz

Ústav zemědělské ekonomiky a informací UZEI - www.uzei.cz

Státní zemědělský a intervenční fond SZIF - www.szif.cz