Dobrota FOTO 2018

- Místní výrobci byly propagováni na ochutnávkách v celém regionu a slavnostní předávaní ocenění proběhla v rámci Hornické pouti v Sokolově