Zemědělská půda v ČR má digitální podobu

08.06.2021 09:49

Díky unikátnímu projektu Ministerstva zemědělství (MZe) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) byly vlastnosti zemědělské půdy z celé ČR převedeny do digitální podoby. Podrobné údaje ze 4,6 milionů hektarů jsou volně zpřístupněny veřejnosti. Výsledky detailního průzkumu se dají využít například pro další průzkum či při uzavírání pachtovních smluv.

Volně k prohlížení je nyní digitální mapa veškeré zemědělské půdy v ČR na adrese https://kpp.vumop.cz/.

                                                                                                                                                            /zdroj - MZe ČR/