Včela je tvor veskrze užitečný

01.11.2023 15:07

Rostliny potřebují pro rozmnožování přenést pyl z tyčinky na pestík neboli opylovat. Některé k tomu využívají vítr, většina ale potřebuje hmyz a tím je v 80 % pilná včela. Dobré opylení potom zvyšuje výnosnost pěstovaných rostlin, přináší větší kvantitu i kvalitu plodů. Včelky jsou nepostradatelnou součástí přírody, přispívají k udržitelnému rozvoji životního prostředí i zachování biodiverzity. (zdroj ČZU)

- Věděli jste, že většina medu původem z Česka pochází od hobby chovatelů?

- Věděli jste, že jsou včely bioindikátorem kvality životního prostředí, protože jsou velmi citlivé na škodlivé látky?

- Věděli jste, že se včely díky jejich výjimečnému čichu využívají i při hledání výbušnin nebo drog?

- Věděli jste, že je včela dle legislativy zařazena mezi hospodářská zvířata?

- A že její hospodářsky zcela nepostradatelný přínos spočívá v opylování?

Zdroj: Facebook SZIF - Státní zemědělský a intervenční fond