Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2024

11.01.2024 13:18

Směnný kurz pro rok 2024, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.

Pro výpočet sazeb u intervencí Strategického plánu SZP, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2024, platí směnný kurz ve výši 24,724 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro:

 • Agroenvironmentálně-klimatická opatření podle nařízení vlády č. 80/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 • Dobré životní podmínky zvířat podle nařízení vlády č. 70/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací podle nařízení vlády č. 64/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zalesňování zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 63/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů,
 • Agrolesnictví půdy podle nařízení vlády č. 140/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • Lesnicko-environmentální platby podle nařízení vlády č. 72/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění lesnicko-environmentální platby, ve znění pozdějších předpisů,
 • Oblasti s přírodními omezeními podle nařízení vlády č. 61/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními, a
 • Natura 2000 na zemědělské půdě podle nařízení vlády č. 62/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě.

Uvedený kurz ve výši 24,724 je platný také pro dobíhající závazky následujících opatření Programu rozvoje venkova:

 • M08 Zalesňování a zakládání lesů podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů,
 • M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, a
 • M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Směnným kurzem ve výši 24,687 CZK/EUR, budou přepočteny dotace pro závazky uzavřené v programovém období 2007 – 2013, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2024. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření:

 • II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů,
 • II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích ve znění pozdějších předpisů, a
 • II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR