Seminář "Společná zemědělská politika EU - dotace 2023+"

05.04.2023 10:00

V prostorách Školního statku v Dolních Dvorech jsme dne 4. 4. 2023 za pomoci dotace uspořádali seminář s názvem 

SZP - dotační podmínky pro rok 2023 - aktuální informace. Lektorkou byla akreditovaná poradkyně MZe Ing. Šamsová. 

Úvodního slova se zhostil náš předseda Ing. Pavel Novák o současné zemědělské situaci v ČR. 

 

Semináře se účastnilo na 30 našich členů. 

Děkujeme všem za účast.