Seminář "Plán připravovaných změn pro přímé platby, podmíněnost, EZ, AEKO a další podpory II. pilíř"

08.11.2023 15:28

Druhý seminář v tomto roce pořádaný Regionální agrární komorou kraje Karlovy Vary se uskutečnil na Školním statku v Dolních Dvorech dne 8.11.2023. Přednášející akreditovaná poradkyně MZe Ing. Martina Tampierová seznámila účastníky s plánem připravovaných změn v přímých platbách, podmíněnosti, AEKO, EK a dalších podporách druhé pilíře. Dalším velmi zajímavým tématem semináře byl systém AMS, praktické příklady a zkušenosti s touto aplikací. Poslední část semináře byla věnována připravovaným změnám pro hospodaření na erozně ohrožených půdách.

Seminář proběhl za hojné účasti členů RAK KK i ostatních zemědělských podnikatelů v kraji. Svou náplní splnil očekávání přihlášených účastníků.

Děkujeme za účast