Příručka Kontroly podmíněnosti pro rok 2021

15.01.2021 10:49

V odkazu Cross-compliance je nová příručka pro plnění podmínek Kontzroly podmíněnosti.V případě kontroly některé z pověřených kontrolních organizací a nesplněné podmínek CC hrozí farmě ztráta části dotací - POZOR !