Od července se musí registrovat všechny dohody o provedení práce

02.07.2024 13:23

Od července musí zaměstnavatelé registrovat všechny dohody o provedení práce (DPP), a to i když nepodléhají pojistnému, u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Týká se to i dohod, které byly uzavřené před červencem. 

Všechny DPP se musí hlásit úřadům

Zaměstnavatelé musí nově evidovat všechny pracovníky na DPP včetně jejich příjmů. Doposud tato povinnost platila u dohodářů, jejichž měsíční příjem překročil 10 tisíc korun a podléhal tak pojistnému. Povinnost nahlásit dohodáře na ČSSZ se týká i pracovníků, se kterými byla dohoda uzavřena před červencem. Pro tyto zaměstnance platí, že je zaměstnavatel musí registrovat na úřadě do 20. srpna. Co se týče pracovníků, kteří již byli zaevidováni, nově už se hlásit nemusí. 

Přihlášení zaměstnanců pracujících na DPP lze udělat přes standardní formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)Některý mzdový a personální software má již formulář zahrnutý ve svém systému, případně bude možnost přihlášení součástí i nově připravovaného formuláře pro hlášení příjmů „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“, který bude pro klienty na webu ČSSZ, resp. ePortálu, k dispozici od 1. 8. 2024, upřesnila ČSSZ ve svém zpravodaji. 

Výši příjmů bude nutné hlásit každý měsíc

Povinnosti zaměstnavatelů tím ale nekončí. Kromě nahlášení zaměstnanců pracujících na dohody musí nově ČSSZ sdělovat každý měsíc výši jejich příjmů, opět bez závislosti na účasti na nemocenském a důchodovém pojištění. Podání je nutné učinit do 20. dne v měsíci za měsíc předešlý, tj. za červenec do 20. srpna 2024. K hlášení bude sloužit formulář „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ na ePortálu ČSSZ (k dispozici bude od 1. srpna 2024) nebo personální a mzdový software, který takovou funkci podporuje. 

Zároveň platí, že zaměstnavatelé, kteří doposud zaměstnávali pouze nepojištěné zaměstnance pracující na DPP, se musí evidovat v registru zaměstnavatelů. Přihlášku lze podat online prostřednictvím tiskopisu Přihláška do registru zaměstnavatelů. Registrovat se je nutné do konce července. 

Jaké změny nastanou od roku 2025

Další změny u dohod nabydou pak účinnosti na začátku roku 2025. Nově se DPP budou považovat buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu, přičemž bude záležet na výši sjednaného příjmu za měsíc (v roce 2024 by šlo o limit 4000 Kč). Výjimkou bude tzv. režim oznámené dohody, u kterého bude limit, od kterého se platí pojistné, ve výši 25 % průměrné mzdy. Režim nicméně budou moct dohodáři uplatnit jen na jednu DPP u jednoho zaměstnavatele.

Zdroj: Podnikatel.cz