Nová ředitelka RAK Cheb

10.06.2020 08:40

Ing.Josef Erhard, dlouholetý ředitel RAK Cheb, ukončil ke dni 1.6.-2020 svoji činnost v Agrární komoře Cheb a odešel do zaslouženého důchodu. Od 8. 6. 2020 byla na základě rozhodnutí představenstva  přijata jako ředitelka Regionální agrární komory kraje Karlovy Vary v Chebu paní Ivana Bartoňová


Sídlo a kancelář agrární komory zůstává zachováno - Hradební 17, 360 02 Cheb


nový telefon na ředitelku : +420 771 151 883

nový E-mail : rakcheb@gmail.com