Nejúrodnější zemědělská půda bude lépe chráněná

06.05.2024 08:58

Zaručí to novela o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou schválila sněmovna. Na nejkvalitnější půdě už nebudou možné plošné zábory pro obchod a skladování.

Naopak dojde ke zjednodušení pravidel pro vznik krajinných prvků, jako jsou například remízky, mokřady nebo stromořadí. Ty se totiž stanou součástí půdního fondu. “Nebude tak nutné měnit druh pozemku ve smyslu stavebního zákona ani odnímat plochu z fondu zemědělské půdy. Krajinné prvky jsou důležité, protože zadržují vodu a pomáhají při suchu i při povodních. Navíc nabízejí útočiště zvířatům a různým rostlinným druhům”, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Novela dává také prostor pro rozvoj agrovoltaiky na zemědělské půdě. Konkrétně na chmelnicích či ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem. Díky tomu vzniknou vůbec poprvé právní podmínky pro souběžné využívání zemědělské půdy k zemědělskému obhospodařování a k výrobě elektřiny při dodržení zákonem stanovených podmínek na více než 70 000 hektarech.

Zdroj: Facebook Ministerstvo zemědělství ČR