MZE zveřejnilo Zásady pro rok 2024

15.12.2023 14:32

Zásady pro rok  2024  najdete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo změdělství ČR