Ministerstvo zemědělství připravuje webináře pro podnikatele v rámci SZP 2023 - 2027

27.01.2023 10:33

K tématu Strategického zemědělského plánu na období 2023 - 2027 Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚZEI připravuje webibáře pro podnikatele ve formě ucelených informací k vládním nařízením, požadavkům, samotné žádosti atd. 

Semináře se budou konat od poloviny února do konce března formou MS Teams. Registrace přes portál eagri, dotace, SZP 2023 - 2027.