Evidence statkových hnojiv

20.01.2021 09:04

V roce 2020 je od příslušných kontrolních organizací vyžadována Evidence statkových hnojiv.

Evidence má obsahovat :

                                       1. výpočet produkce statkových hnojiv nebo evidenci nákupu statkových hnojiv

                                       2. skladovou evidenci uložených statkových hnojiv na farmě

                                       3. evidenci aplikace statkových hnojiv na pozemcích farmy


Evidence nemá předepsané formuláře ani tabulky.