Demonstrace před úřadem vlády ČR dne 11. 1. 2022

14.01.2022 09:11

Zúčastnili jsme se demonstrace před Úřadem vlády ČR dne 11. 1. 2022. Demonstrace proběhla ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a podporou dalších chovatelských a pěstitelských svazů. 

Jednalo se o demonstraci proti pasivnímu přístupu vlády k jednání o Strategickém plánu SZP 2023-2027.

Vláda mění pravidla zemědělské politiky:

- způsobí to nerovné podmínky mezi zemědělci a to jak uvnitř ČR, tak proti konkurentům z jiných zemí

- vyústí to v diskriminaci některých forem podnikání a povedou k ekonomické nestabilitě

- ohrozí to dostupnost některých českých surovin a potravin pro české konzumenty