AK ČR vydala 4 nové publikace

21.02.2023 10:24

V rámci dotačního titulu 9.F.e. Regionální přenos informací a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, AK ČR zorganizovala a vydala další čtyři publikace, viz odkaz níže. 

Vzdělávací publikace AK ČR vydané v roce 2022 | Agrární komora České republiky | akcr.cz