Agrární komora ČR spouští třetí sérii televizního cyklu Žijeme jídlem, který propaguje práci zemědělců

28.11.2023 08:11

Po dvou sériích televizního cyklu Žijeme jídlem z let 2021 a 2022 natočila letos Agrární komora České republiky volné pokračování, které propaguje české zemědělství. Nová osmidílná série představuje vždy jednu z menších či rodinných farem, ale i středních a větších hospodářství, podniků nebo družstev, věnujících se zemědělské prvovýrobě a zaměřených na chov různých hospodářských zvířat. Sérii odvysílá internetová televize Stream od pondělí 27. listopadu 2023.

Cílem každého dílu je nejenom ukázka každodenní náročné práce zemědělců bez ohledu na roční období, ale také představení všech širších souvislostí, které s touto činností úzce souvisejí. Současně je práce na poli nebo ve stáji bezprostředně propojena s péčí o krajinu, o kvalitu půdy a vody, ale i ovzduší. Zemědělské podniky zajišťují práci lidem žijícím na venkově a jsou rovněž přímo zapojeni do života obcí. Cílem je také ukázat, jak významní jsou pro každou firmu její zaměstnanci či jakou vazbu mají zemědělci na místo, kde podnikají.

„Propagace konkrétních životních a podnikatelských příběhů lidí žijících na venkově a věnujících se dnes a denně zemědělství je potřebná a žádoucí, jak si leckdy všímám izolovanosti především městské části populace. Dnešní provozy jsou vysoce náročné na znalost technologií, nových trendů ve výživě a ochraně plodin či welfare zvířat. To vše samozřejmě souvisí s bezprostředním vlivem na krajinu, v níž žijeme. Proto jsme ve spolupráci s osmi různě výrobně zaměřenými společnostmi zpracovali zhruba 10 až 12minutové medailonky, které ukazují jak náročná, široká, zároveň významná a bohatá je jejich práce, ze které máme profit my všichni. Ať již produkcí kvalitních, bezpečných a chutných potravin, tak péčí o přírodní zdroje. Rád bych tedy pozval diváky ke sledování cyklu Žijeme jídlem a věřím, že bude mít úspěch,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Natáčení probíhalo v podnicích členů Agrární komory České republiky. Jednalo se o AGRO Liboměřice v Pardubickém kraji, Zemědělské družstvo Bělčice v Jihočeském kraji, ZOS Kačina ve Středočeském kraji. V televizní sérii dále vystoupili zástupci Agrotech Poličná a Statku Dobešových ve Stříteži nad Bečvou ve Zlínském kraji, Zemědělského družstva Hrotovice a PROAGRO Radešínská Svratka na Vysočině a společnosti DRUMO podnikající v Olomouckém a Jihomoravském kraji.

Vysílaní na celoplošné platformě Stream bude probíhat od pondělí 27. listopadu 2023, přičemž premiéra každého dílu se uskuteční vždy od 13:00 a následné reprízy ve středu od 14:30 a v pátek od 15:30 s předpokládaným ukončením v předvánočním týdnu. Všechny díly budou následně dostupné k volnému zhlédnutí a také budou k dispozici na stránkách www.zijeme-jidlem.cz či na webu Agrární komory České republiky akcr.cz.

Před premiérou se můžete podívat na upoutávku televizního cyklu Žijeme jídlem, zde: https://www.youtube.com/watch?v=N9eB0BwTCwE 

Zdroj: Agrární komora ČR