3.2017

21.08.2017 12:17

Zpravodaj KIS KV z 2.8.2017 -

 

Vážení kolegové, všichni se tak trochu obáváme nového  LFA (do budoucna ANC). Posílám proto tento Zpravodaj….

 

Pracovní seznam k.ú. zařazených do ANC (LFA) od roku 2018

 

Na základě :

 •  vyhodnocení biofyzikálních kritérií na území ČR (tzv. 1. krok vymezení)

 •  provedení ekonomického zhodnocení zemědělské produkce těchto oblastí (tzv. 2. krok vymezení)

   byl MZe ve spolupráci s ÚZEI připraven seznam katastrálních území, která od roku 2018 splňují kritéria pro zařazení do oblastí s přírodními znevýhodněními (ANC, Areas with Natural Constraints). Po úvodních konzultacích s EK, kdy došlo k dílčím úpravám metodiky vymezení, byla v červnu 2017 připravena nová pracovní verze vymezení ANC, která kromě zařazení jednotlivých obcí a katastrálních území do horských (H) nebo ostatních (O) ANC nově obsahuje také návrh na zařazení katastrálních území do specifických oblastí (S). Jedná se o pracovní dokument, který bude projednáván s Evropskou komisí.

  Nejedná se proto o finální seznam, na základě kterého by bylo možno zakládat právní nárok o dotaci. Konečná verze seznamu bude uvedena v příloze příslušného národního právního předpisu.   

  Tipy pro vyhledávání: Seznam je řazen abecedně podle názvu okresu, obce a katastrálního území. Pro vyhledávání je možné použít filtry v záhlaví tabulky.

  Legenda: H = horské oblasti (stávající diferenciace horských oblastí podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. je neměnná); O1, O2, O3 = ostatní oblasti; S = specifické oblasti; N = území nezařazené do ANC

  Katastry zařazené do LFA jsou zde :

   

   

  https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/redefinice-lfa/pracovni-seznam-k-u-zarazenych-do-anc-od.html

   

  S pozdravem  ing.Zdeněk Perlinger,