14.kolo příjmů Žádostí z PRV

23.02.2022 11:25

MZe vyhlásilo 14. kolo příjmů Žádostí o dotace z PRV. Pro běžnou farmu se ale hodí pouze jeden záměr z diverzifikace činností - Investice do nezemědělských činností. 

Termín podávání žádostí : 5.4.2022 - 26.4.2022

Finance : 45 000 000,- Kč

Záměr : c) výstavba a modrnizace zařízení na výrobu tvarovaných paliv.

Úplné znění pravidel najdete na www.szif.cz - v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020 - 14.kolo