Archiv článků

Vzorová smlouva mezi zemědělcem a těžařskou firmou

13.06.2019 10:29
V České republice vypukla kůrovcová kalamita a firmy těžící dřevo často ničí zemědělské pozemky sousedící s lesy. KIS KV nabízí sedlákům vzorovou smlouvu, která by měla pomoci při sporech, které z této situace vznikají. Smlouva je k dispozicei na perlinger@volny.cz

Dotace na masný skot

17.05.2019 10:25
Pro rok 2019 a také 2020 MZe vyhlásilo nový dotační titul v národních dotacích - 20.D - Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka.Žádosti pro rok 2020 se budou podávat ve dnech 16.9.-30.9.2019.Pravidla jednotlivých dotačních titulů naleznete zde...

Nové pozemky farmy hospodařící v ekologickém režimu

29.01.2019 09:14
Ekologicky hospodařící farma nesmí mít k datu podání Žádosti o dotace (Jednotná žádost) bloky nezařazené v EZ. Ke konci roku probíhají změní v nájemních vztazích a nové pozemky se nakupují....JE NUTNÉ všechny nově zařazené plochy od konvenčních farem evidovat (přihlásit) u příslušné kontrolní...

7.kolo Programu rozvoje venkova

29.01.2019 00:00
Současná situace :                             1.na  www.szif.cz -  byly oznámeny...

Evidence statkových hnojiv

14.01.2019 09:04
V roce 2018 je od příslušných kontrolních organizací nově vyžadována Evidence statkových hnojiv.Evidence má obsahovat...

Pozvánka na akce: Seminář pro zemědělce v CHKO Slavkovský les - Karlovy Vary

07.02.2018 17:28
Jménem Ministerstva zemědělství si vás dovolujeme pozvat na seminář pro zemědělce hospodařící v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Seminář se bude konat dne 21. 2. 2018 od 8:30 do 13:00 hodin v Karlových Varech (Penzion Hestia, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary). Více informací a registrace...

5.2017

21.08.2017 12:22
Zpravodaj KIS KV z 5.8.2017 -   Vážení kolegové,   obrací se na nás řada ekologických farem, že nevyrobí dostatek ekologicky certifikovaného objemného krmiva pro zajištění zimní krmné dávky. Vzhledem k vývoji počasí a stavu TTP rozhodlo MZe umožnit krmit i konvenční...

4.2017

21.08.2017 12:19
Zpravodaj KIS KV z 4.8.2017 -   Vážení žadatelé, řada z Vás se připravuje na další kole Žádostí z PRV – posílám proto informace k 5. Kolu :   5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020     Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství...

3.2017

21.08.2017 12:17
Zpravodaj KIS KV z 2.8.2017 -   Vážení kolegové, všichni se tak trochu obáváme nového  LFA (do budoucna ANC). Posílám proto tento Zpravodaj….   Pracovní seznam k.ú. zařazených do ANC (LFA) od roku 2018   Na základě :  vyhodnocení biofyzikálních kritérií na...

2.2017

21.08.2017 12:16
Zpravodaj KIS KV z 1.8.2017 -   Vážení žadatelé,   ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svém portálu eAGRI > Portál farmáře > Registr zvířat > Uživatelské příručky > Základní ovládaní aplikace IZR uživatelskou příručku k Zelené naftě v souvislosti...
Záznamy: 1 - 10 ze 12
1 | 2 >>