Archiv článků

Změny v Cross-compliance pro rok 2021 - stručně a rychle

15.01.2021 10:55
Nejzásadnější změny v kontrolách Cross.compliance pro rok 2021 naleznete na internetových stránkách SZIF : CmDocument (szif.cz)

Příručka Kontroly podmíněnosti pro rok 2021

15.01.2021 10:49
V odkazu Cross-compliance je nová příručka pro plnění podmínek Kontzroly podmíněnosti.V případě kontroly některé z pověřených kontrolních organizací a nesplněné podmínek CC hrozí farmě ztráta části dotací - POZOR !

Pomoc státu dodavatelům do provozoven stravovacích služeb

27.11.2020 13:35
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady dotačního programu Agricovid potravinářství 24.11.2020 Dnes, 24. listopadu 2020, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe) na svých stránkách Zásady, kterými se na základě rozpočtových pravidel stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního...

Dotace na opravu drobných kulturních památek

27.11.2020 13:29
Opravy vesnických kapliček, hřbitovů, křížků a dalších drobných památek na venkově   Tisková zpráva – Celkem 30 milionů korun poskytne v roce 2021 Ministerstvo zemědělství (MZe) obcím, vlastníkům a spolkům v programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Peníze jsou určené například...

11. kolo podávání Žádostí z PRV 2020

22.07.2020 11:53
Podrobnější informace aktuálnímu kolu Programu rozvoje venkova jsou v příslušném odkazu.

Nová ředitelka RAK Cheb

10.06.2020 08:40
Ing.Josef Erhard, dlouholetý ředitel RAK Cheb, ukončil ke dni 1.6.-2020 svoji činnost v Agrární komoře Cheb a odešel do zaslouženého důchodu. Od 8. 6. 2020 byla na základě rozhodnutí představenstva  přijata jako ředitelka Regionální agrární komory kraje Karlovy Vary v Chebu paní Ivana...

Nové pozemky farmy hospodařící v ekologickém režimu

29.01.2020 09:14
Ekologicky hospodařící farma nesmí mít k datu podání Žádosti o dotace (Jednotná žádost) bloky nezařazené v EZ. Ke konci roku probíhají změní v nájemních vztazích a nové pozemky se nakupují....JE NUTNÉ všechny nově zařazené plochy od konvenčních farem evidovat (přihlásit) u příslušné kontrolní...

Evidence statkových hnojiv

20.01.2020 09:04
V roce 2020 je od příslušných kontrolních organizací vyžadována Evidence statkových hnojiv.Evidence má obsahovat...

Další kola PRV

29.08.2019 12:14
Mze bude také v roce 2020 vyhlašovat možnost podávání žádostí z PRV. Termín podávání bude na těchto www stránkách vyvěšen ihned po sdělení ze straby MZe. Informace na www.szif.cz.

Vzorová smlouva mezi zemědělcem a těžařskou firmou

13.06.2019 10:29
V České republice vypukla kůrovcová kalamita a firmy těžící dřevo často ničí zemědělské pozemky sousedící s lesy. KIS KV nabízí sedlákům vzorovou smlouvu, která by měla pomoci při sporech, které z této situace vznikají. Smlouva je k dispozicei na perlinger@volny.cz
Záznamy: 1 - 10 ze 18
1 | 2 >>