Tisková zpráva k aktualizaci Pravidel PRV (operace 19.2.1)

05.10.2017 16:17

Dne 2. 10. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

(uveřejněno na www.eagri.cz, 3.10.2017)

Celý příspěvek ....