Sedláci a vlastníci půdy odmítají další omezování svých práv

22.10.2017 10:43

Dlouhodobé snahy Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a také Komunistické strany Čech a Moravy o prosazení návrhu zákona na předkupní právo pro pachtýře zemědělské půdy a stát našly podporu na půdě Ministerstva zemědělství ČR (MZe). Ačkoliv sám ministr Marian Jurečka ujistil ve svém dopise ze dne 3. srpna 2017 Asociaci soukromého zemědělství ČR, že jeho resort žádnou podobnou legislativu v tomto směru nepřipravuje, opak je pravdou. O chystané novele zákona, kterou MZe hodlá v příštím roce předložit do meziresortního připomínkového řízení, informoval pouhé tři týdny nato jeho náměstek Jiří Jirsa na výstavě Země Živitelka. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) a Svaz vlastníků půdy ČR (SVP ČR) jakoukoliv další snahu o omezení vlastnických práv 3,2 milionů vlastníků půdy v této republice jednoznačně odmítají.


(uveřejněno na www.agris.cz, 19.10.2017)

Celý příspěvek ....