Protierozní kalkulačka - aktualizace

05.10.2017 16:16

Webová aplikace poskytuje informace o míře erozní ohroženosti vybrané lokality, informace o ochranném účinku osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní osevní postupy, vyhodnocuje účinnost protierozních opatření a dopad bilance organické hmoty na erodovatelnost půdy.


Dne 27. 9. 2017 proběhla velká aktualizace Protierozní kalkulačky


(uveřejněno na www.eagri.cz, 3.10.2017)

Celý příspěvek ....