Projekt BIOMLÉKO

28.11.2017 09:56 Svaz PRO-BIO získal zakázku od MZe na osvětu v komoditě BIOMÉKO. Projekt bude realizován v letech 2017 - 2019. Informace o jeho aktivitách naleznete na https://eagri.cz/public/web/biomleko/