Pouze 10 % Čechů si vybaví firmu, která funguje na ekologických principech

01.12.2017 10:25
(uveřejněno na www.enviweb.cz, 21.11.2017)