Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) - K 29. září 2017 jsme podepsali 500. úvěrovou smlouvu u programů investiční úvěry, provozní úvěry a úvěry na nákup půdy

11.10.2017 08:04

(uveřejněno na www.szif.cz, 4.10.2017)


Celý příspěvek ....