Nové pozemky farmy hospodařící v ekologickém režimu

29.01.2019 09:14

Ekologicky hospodařící farma nesmí mít k datu podání Žádosti o dotace (Jednotná žádost) bloky nezařazené v EZ. Ke konci roku probíhají změní v nájemních vztazích a nové pozemky se nakupují....

JE NUTNÉ všechny nově zařazené plochy od konvenčních farem evidovat (přihlásit) u příslušné kontrolní organizace.