Kam za bipotravinami v jednotlivých krajích?

05.10.2017 16:19

Chcete nakoupit biopotraviny ve svém okolí?

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství připravila ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství letáky s adresami biofarem, na kterých lze nakoupit nejrůznější biopotraviny. Letáky jsou zpracovány pro každý kraj zvlášť.

(uveřejněno na www.eagri.cz, 21.9.2017)

Celý příspěvek ....