Informace ke zpřesnění pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - operace 4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (5. kolo PRV)

22.10.2017 10:52

METODIKA VÝPOČTU K HODNOCENÍ ASPEKTU EFEKTIVNOSTI


Na základě četných dotazů žadatelů ke zpřesnění Pravidel pro žadatele pro operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů týkající se výpočtu efektivnosti zveřejněné dne 13. října 2017 na webových stránkách Ministerstva zemědělství, zveřejňujeme následující informaci.

(uveřejněno na www.szif.cz, 19.10.2017)

Celý příspěvek ....