Dotaz k ZELENÉ NAFTĚ

07.11.2017 07:22

Dotaz, který jsme zaslali na Celní správu:

Jak mám řešit zelenou naftu, když mám běžné doklady z benzínové pumpy do 10.000,- /nemusí se uvádět odběratel/ a podle vyjádření  CU se už nebudou uznávat kopie s razítkem. Pracovníci čerpací stanice nejsou ochotni vypisovat odběratele natož pak nějaké prohlášení o odběru? ........


ODPOVĚĎ :

v případě, který popisujete je možné doložit "Čestné prohlášení" potvrzené ČS, která běžné lístky vydala. Povinnost uvádět údaje, které musí doklad o prodeji minerálních olejů (dále jen "MO") obsahovat dle ust. § 57 odst. 12 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je na straně prodávajícího, nemůže si je tedy vyplňovat Váš "sedlák" sám. Je možné, že mu nebudou chtít potvrdit ani čestné prohlášení, pak je možné si domluvit u ČS vystavení celkové faktury (faktura bude zahrnovat nákupy MO uskutečněné v daném měsíci, tedy nákupy uskutečněné na běžné doklady). Pokud ani to, pak jediná rada - nakupovat u ČS, která výše uvedené ochotná poskytnout je. Z praxe vím, že jsou ČS, které potvrzují čestná prohlášení, nebo vydávají fakturu.


Ing. Zdeněk Perlinger