Dotace na masný skot - 20.D

18.09.2019 12:07

Dotace na krávy chované bez tržní produkce mléka (KBTPM)se podávají na regionální pracoviště SZIF v termínu 16.9. - 30.9.2019.

(informace na www.eagri.cz - dotace - národní dotace)