7.kolo Programu rozvoje venkova

29.01.2019 00:00

Současná situace :

                             1.na  www.szif.cz -  byly oznámeny výsledky

                             2. u vybraných projektů a náhradníků bude následovat dokládání

                                 povinných a nepovinných příloh včetně výběrového řízení

                             3. ze SZIF jsou odesílány chybníks požadavky k odstranění (květen 2019)


POZOR - veškerá komunikace probíhá prostřednictví Portálu farmáře !