7.kolo Programu rozvoje venkova

14.11.2018 09:10

Současná situace :

                             1. je nutné sledovat www.szif.cz - zde budou oznámeny výsledky

                             2. u vybraných projektů a náhradníků bude následovat dokládání

                                 povinných a nepovinných příloh


POZOR - veškerá komunikace probíhá prostřednictví Portálu farmáře !